Новое в словаре Март 2021

Опуб­ли­ко­ва­на новая пор­ция допол­не­ний к мое­му швед­ско-рус­ско­му сло­ва­рю Samhälls­ordbok:

SOM ¬FAN LÄSER BIBELN; KETCHUP­EFFEKT; KLIM­AT­AKTIV­IST; ATT ¬LÄGGA VÅT FILT ÖVER NGT /ATT LÄGGA EN DÖD HAND ÖVER NGT; ¬PEKA MED HELA HANDEN; POLIS­ASPIRANT; POLIS­AS­SIS­TENT; RIKS­RÄTT; SOM ¬FAN LÄSER BIBELN; SKAM­BUD; SPAR­ROBOT; SPRID­NINGS­EFFEKT; ¬STRUKT­UR­ELL RAS­ISM; TANKE­KARTA; TOLK­NINGS­FÖRE­TRÄDE; ⁿTRAK­ASS­ERA; ªULV; ⁿÅT­GÄRDA; ÄLDRE­FÖR­SÖRJ­NINGS­STÖD; ÖVER­DÖD­LIG­HET; ÖVERVÅLD

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *